donderdag 16 juli 2015

Parlement stemt in met decentralisatie bestuur

Het parlement heeft vandaag de wijzigingen in de grondwet aangenomen die de decentralisatie van het bestuur mogelijk maken. Het is nu aan het Constitutionele Hof om er een oordeel over te vellen. President Petro Porosjenko gaf het parlement een toelichting op de decentralisatie. ''Het is niet eerder voorgekomen dat de regering een aantal van haar bevoegdheden overdraagt aan legere overheden'', aldus Porosjenko.

"Wij delen straks niet alleen onze bevoegdheden met lagere bestuursorganen, maar wij delen ook onze verantwoordelijkheden met ze. Ook krijgen lagere overheden meer geld waarover ze zelf mogen beschikken. In feite hebben we dat al deels in de praktijk gebracht, want inmiddels zijn de lokale budgetten met 40 procent verhoogd.''

Een andere belangrijke verandering is dat de president niet meer de gouverneurs benoemt, maar dat dit wordt overgedragen aan de regionale, gekozen besturen en daarmee aan de kiezers, legde Porosjenko uit. Defensie, buitenlandse zaken, de nationale veiligheid en de controle op naleving van de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting zijn uitgesloten van de komende decentralisatie.

De grondwetswijzigingen om de decentralisatie mogelijk te maken werden gesteund door 288 parlementsleden. Als het Constitutionele Hof de wijzigingen rechtsgeldig acht, moet opnieuw worden gestemd. Dan is een meerderheid van 300 (van de 450) parlementsleden nodig om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Tegenstanders van de decentralisatie vinden dat de decentralisatie voor de door de separatisten bezette gebieden neer komt op verregaande autonomie. ''Duizenden van onze soldaten riskeren hun leven om ons grondgebied te beschermen, niet om de bezette gebieden autonomie te geven'', zei fractievoorzitter Oleh Lasjko van de Radicale Partij.

Bronnen: Unian, Ukrinform

Geen opmerkingen:

Een reactie posten